nienaganne postępowanie

Księga Przypowieści 29:27

Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy; lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
29
Verset: 
27
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

Psalm 119:1-7

Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według Zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
1-7
Your rating: None Average: 3.4 (5 votes)
שלב תוכן