błogosławieństwo Boże

Księga Przypowieści 9:10-12

 

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. (BW)

 

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
9
Verset: 
10-12
Your rating: None

Psalm 119:38-40

Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się Ciebie boją! Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre! Oto tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
38-40
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 119:1-7

Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według Zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
1-7
Your rating: None Average: 3.4 (5 votes)

Psalm 112:5-7

Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje: sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
112
Verset: 
5-7
Your rating: None Average: 3 (4 votes)

Psalm 112:1-3

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
112
Verset: 
1-3
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 84:12

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
84
Verset: 
12
Your rating: None Average: 4 (4 votes)

Psalm 67:2

Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi, niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
67
Verset: 
2
Your rating: None

Psalm 40:5

Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
40
Verset: 
5
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

Psalm 37:3-6

Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
37
Verset: 
3-6
Your rating: None Average: 4.5 (8 votes)

Psalm 34:8-10

Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
34
Verset: 
8-10
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)
שלב תוכן