Reply to comment

To jest pytanie na które

To jest pytanie na które autor moze sam sobie dać odpowiedź, czy powinniśmy sie myć czy nie? czy higiena była tylko nakazem prawa Mojżeszowego. Ale pytającemu chodziło o rytualne obmywania, a nie o czystość ciała, takie obmywania stosowano przed wejściem do świątyni, więc gdy ktoś pyta czy obowiązuje dzisiaj rytualne obmywanie, więc odpowiadam nie ma świątyni, czy zatem przed wejściem do synagogi, zboru, kościoła to musisz stosować rytualne obmywania?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.