Reply to comment

Zakon a Prawo Zakonu

Prawo Zakonu (nie należy mylić z PRZYNALEŻNOŚCIĄ do Zakonu) nie zostało unieważnione i nigdy unieważnione nie zostanie, bo KAŻDE wykroczenie przeciwko TEMU PRAWU jest WYKROCZENIEM, albo PRZECIWKO BOGU, albo PRZECIWKO BLIŹNIEMU, a TO ZAWSZE wiedzie NA ZATRACENIE!
Każdy ma prawo wyboru i MOŻE wybrać Przymierze, które chce, ale (Galacjan 5: 3): „A oświadczam KAŻDEMU człowiekowi, który daje się obrzezać, że POWINIEN cały Zakon wypełnić.”
Nowe Przymierze nie unieważnia Przymierza Starego, a jedynie je ZASTĘPUJE temu, kto zdaje sobie sprawę z tego, że „całego Zakonu” nie wypełni, w sposób doskonały, NIGDY i CHCE skorzystać z łaski Jedynego Boga i ofiary Jezusa Chrystusa, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie prawa do życia wiecznego.
KAŻDY SAM dokonuje wyboru JEDNEGO z dwu Przymierzy, jakie Bóg zawarł z człowiekiem.
Jak mówi Paweł: „Zakon jest dobry”, ale nie dla tych, którzy: „Chcą być nauczycielami Zakonu, a nie rozumieją NALEŻYCIE ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.”(1 Tym. 1, 7). Co dobrego może wyniknąć z „uporczywego trwania przy PRZYNALEŻNOŚCI do Zakonu” w taki sposób?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.