Reply to comment

"Czy Jezus znosi przepis

"Czy Jezus znosi przepis Zakonu „Oko za oko”, które oznacza karę za krzywdę wyrządzoną bliźniemu (3 Mojż. 24:19-20)? Odpowiedź jest konsekwentna: Oczywiście, że nie. Zaostrza natomiast tę zasadę do tego stopnia, że nawet jeżeli zasłużyłeś na wymierzenie ci policzka (w rewanżu za wyrządzoną bliźniemu szkodę) to musisz nadstawić jeszcze drugi." To jest żart czy tak na poważnie????

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.