Reply to comment

Słowo Boże jest OCZYWISTĄ PRAWDĄ

Ewangelia Mateusza 5, 18: "Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż WSZYSTKO TO SIĘ STANIE."
Dlaczego Żydzi sami nie wydali i nie wykonali wyroku na Jezusie? Bo według Zakonu Jezus był fałszywym prorokiem i jako taki powinien być ukamienowany, nie ukrzyżowany. Z chwilą zawarcia przymierza z apostołami, Jezus przestał podlegać Zakonowi więc Żydzi nie mieli już do niego żadnego prawa i to dzięki temu spełnione zostało proroctwo, w myśl którego Mesjasz miał być ukrzyżowany. W czasach Jezusa istnieli kapłani, odpowiedzialni za przestrzeganie Prawa Zakonu. Po rozproszeniu Żydów po całym świecie nie ma "starszyzny" uprawnionej do jakiegokolwiek wykonywania wyroków i dlatego, między innymi, niemożliwe jest kamienowanie ani nierządnic, ani kogokolwiek.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.