Reply to comment

Anonim ma rację

Chrystus nie mógł wypowiedzieć tych słów, bo są pogwałceniem zakonu. Podobnie jak nie mógł zmienić przepisów dotyczących rozwodu, nie mógł wyrazić zgody na to, aby cudzołożnica nie została ukamienowana zgodnie z prawem i masa innych korekt, które wprowadził jako prawo aktualizujące zakon. Prawda jest zupełnie gdzie indziej... To co czytam na tej stronie to memłanie, bo traktujecie Biblię jako w 100% natchnione Słowo Boże, co jest oczywistą nieprawdą.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.