Reply to comment

Czy NOWE PRZYMIERZE zastępuje Przymierze Stare

Jezus nie unieważnia ŻADNEGO z dziesięciu przykazań DEKALOGU; ani ich „nie zaostrza”, ani nie łagodzi.
Jezus wraz z NOWYM PRZYMIERZEM ustanowił DWA NOWE PRZYKAZANIA MIŁOŚCI PEŁNEJ, DOSKONAŁEJ i wszystko, na co zwraca uwagę, ma w postępowaniu człowieka wynikać z tej właśnie miłości, a NIE z nakazu, natomiast sprawę przysięgi mają zastąpić dwa słowa, człowieka przepełnionego taką właśnie MIŁOŚCIĄ i świadomością, komu służy ZŁYM słowem (Mat. 5: 37): „Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.”. TEGO nie trzeba komentować.
Dlaczego Bóg NOWE PRZYMIERZE konsekwentnie powierzył także IZRAELOWI? Na to pytanie odpowiada werset 31: 37 z Księgi Jeremiasza: „... Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze... tak i Ja NIE ODRZUCĘ CAŁEGO potomstwa IZRAELA... „. Czy odebranie CAŁEMU IZRAELOWI pierwszeństwa, nie byłoby równoznaczne z odrzuceniem IZRAELA CAŁEGO?
Jezus został posłany TYLKO do ZAGINIONYCH owiec z domu IZRAELA właśnie ze względu na tę ZACHOWANĄ jego resztkę, która służyła Bogu wiernie i to było gwarancją, że NOWE PRZYMIERZE także wypełni WIERNIE. Ta resztka znała prawo, podczas gdy poganie nie znali go zupełnie, a przymierze miało funkcjonować od zaraz.
Wszystko wskazuje na to, że jednak NOWE PRZYMIERZE jest NOWE i ZASTĘPUJE ono to poprzednie. Potwierdza to wiele wersetów (między innymi Pierwszy List Pawła do Kor. 9: 20): „... dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż SAM pod zakonem NIE JESTEM...”. Czy Paweł, wykształcony faryzeusz, nigdy nie był pod zakonem, czy został od niego uwolniony?
Pozdrawiam - Anna

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.