Reply to comment

Nowe przymierze - z kim

To prawda, Jeremiasz mówi o zawarciu NOWEGO przymierza z domem izraelskim i domem judzkim, a nie z poganami, ale i nie z Żydami.
Gdyby NOWE przymierze miało być zawarte, całkiem na nowo, z poganami, to całą Biblię trzeba by było spisać także NA NOWO, a przecież zakon Pana był i JEST DOSKONAŁY i bez zawartych w nim przykazań NIKT, ani poganin, ani IZRAELITA, by nie wiedział, jak NALEŻY postępować, a co jest grzechem.
Nowe przymierze stało się koniecznością, ponieważ Żydzi „udoskonalili” SOBIE, nadane im przez Pana imię: IZRAEL i nazwali się „Żydami”, a wraz z nim pogmatwali DOSKONAŁE PRAWO ZAKONU. Kiedy po raz pierwszy użyli tej nazwy? Dlaczego?
Czy na pewno cała nauka została nam przekazana przez Żydów, a nie przez proroków, którzy byli IZRAELITAMI?
Czy Żydem był także APOSTOŁ Szymon Kananejczyk (Ew. Mat. 10, 4)? A etiopski eunuch, którego ochrzcił Filip (Dz. Ap. 8, 38), przed Korneliuszem – kim był?
Od tysiącleci uczestnictwo w przymierzu było zastrzeżone TYLKO dla zrodzonego pod górą Synaj IZRAELA, a nie dla Żydów!
Co znaczą słowa Jezusa (Ew. Jana 14, 6): „Ja jestem droga i prawda, i żywot, NIKT nie przychodzi do Ojca, TYLKO PRZEZE MNIE.”? A słowa Pawła (Rzymian 7, 4): „Przeto, bracia moi, i wy UMARLIŚCIE DLA ZAKONU przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.” - jak to rozumieć?
Pozdrawiam – Anna

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.