Reply to comment

Przymierze Boga z IZRAELEM

Pieczęcią przymierza jakie Bóg zawarł najpierw z Abramem, a potem z Jakubem było, nadanie przez Boga każdemu z nich, nowych imion: Abraham i Izrael. Co by było, gdyby oni powrócili do pierwotnych odmian swoich imion, albo gdyby je zmienili na bardziej „godne” dla siebie, czy nie byłoby to tożsame z zerwaniem przymierza z Bogiem?
Dla Izraela-Jakuba przymierze z Bogiem było Święte, a dla IZRAELA-NARODU WYBRANEGO?... ?
Czy Paweł mówi o zatwardziałości Żydów, czy IZRAELA? A w którym miejscu Biblia obiecuje cokolwiek Żydom? Wszystkie jej obietnice dotyczą wyłącznie DOMU: Izraela, Judy, Dawida, Jakuba, Efraima itd... - czy w ich czasach ktoś słyszał o Żydach?
IZRAEL upadł – gdzie jest „zaginiona” resztka owiec Z DOMU IZRAELA, do której został posłany Jezus?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.