potęga Boża

Księga Jeremiasza 10:10-13

Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby. Tak mówcie o nich: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. (BW)

Księga: 
Księga Jeremiasza
Chapter: 
10
Verset: 
10-13
Your rating: None Average: 4.5 (2 votes)

Psalm 147:5

Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość jego jest niezmierzona. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
147
Verset: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 111:2-3

Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. (BW)

 

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
111
Verset: 
2-3
Your rating: None Average: 2.5 (4 votes)

Psalm 71:19

Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże, sięga aż do niebios; 
Wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest Tobie równy? (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
71
Verset: 
19
Your rating: None Average: 3 (2 votes)
Syndicate content