miłowanie Boga

Księga Jozuego 23:11

Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana, Boga waszego. (BW)

Księga: 
Księga Jozuego
Chapter: 
23
Verset: 
11
Your rating: None Average: 2 (1 vote)

1 List do Koryntian 2:9

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (BW)

Księga: 
1 List do Koryntian
Chapter: 
2
Verset: 
9
Your rating: None Average: 2.3 (3 votes)

Ewangelia Mateusza 22:37-39

Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. (BW)

 
Księga: 
Ewangelia Mateusza 22:37-39
Chapter: 
22
Verset: 
37-39
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content