miłowanie bliźniego

1 List Jana 4:10-11

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. (BW)

Księga: 
1 List Jana
Chapter: 
4
Verset: 
10-11
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

List Jakuba 2:8

Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. (BW)

Księga: 
List Jakuba
Chapter: 
2
Verset: 
8
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 22:37-39

Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. (BW)

 
Księga: 
Ewangelia Mateusza 22:37-39
Chapter: 
22
Verset: 
37-39
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content