miłość

1 List Jana 4:10-11

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. (BW)

Księga: 
1 List Jana
Chapter: 
4
Verset: 
10-11
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

Księga Przypowieści 17:17


Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
17
Verset: 
17
Your rating: None

Księga Przypowieści 16:6


Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
16
Verset: 
6
Your rating: None Average: 2.7 (3 votes)

Księga Przypowieści 15:17


Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż karmny wół wraz z nienawiścią. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
15
Verset: 
17
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

Księga Przypowieści 14:22

 

Na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
14
Verset: 
22
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content