Boże błogosławieństwo

Psalm 119:135

Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoimi i naucz mnie ustaw swoich!" (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
135
Your rating: None

Psalm 37:27-29

Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
37
Verset: 
27-29
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)
Syndicate content