Psalm 74:16

Wersja do wydruku
Twój jest dzień i Twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
74
Werset: 
16
Your rating: Brak