2 List do Koryntian 1:3-4

Wersja do wydruku

 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. (BW)

Księga: 
2 List do Koryntian
Rozdział: 
1
Werset: 
3-4
Your rating: Brak Ocena: 4 (3 votes)