przestrzeganie przykazań

Księga Koheleta 12:13-14

Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą. (BW)

Księga: 
Księga Koheleta
Rozdział: 
12
Werset: 
13-14
Your rating: Brak Ocena: 4.2 (5 votes)

Księga Przypowieści 16:20


Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
16
Werset: 
20
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Księga Przypowieści 10:24

Przed czym drży bezbożny, to spada nań, lecz czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane. (BW)
 
Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
10
Werset: 
24
Your rating: Brak

Psalm 119:34-37

Daj mi rozum, abym zachował Zakon Twój i przestrzegał go całym sercem! Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie! Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości! Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej! 

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
34-37
Your rating: Brak

Psalm 119:11-12

W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw Twoich! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
11-12
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)

Psalm 119:1-7

Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według Zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
1-7
Your rating: Brak Ocena: 3.4 (5 votes)

Psalm 106:3

Błogosławieni, którzy strzegą prawa, w każdym czasie wykonują sprawiedliwość! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
106
Werset: 
3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 103:17-18

Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
103
Werset: 
17-18
Your rating: Brak Ocena: 3.3 (3 votes)