pogardzanie bliźnim

Księga Przypowieści 14:21


Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
14
Werset: 
21
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość