mądrość Boża

List Jakuba 3:17

Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. (BW)

Księga: 
List Jakuba
Rozdział: 
3
Werset: 
17
Your rating: Brak Ocena: 5 (2 votes)

Księga Izajasza 40:26

Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
40
Werset: 
26
Your rating: Brak Ocena: 2 (1 vote)

Księga Izajasza 40:13-14

Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
40
Werset: 
13-14
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 3:20


Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki Jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. 

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
3
Werset: 
20
Your rating: Brak

Psalm 147:5

Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość jego jest niezmierzona. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
147
Werset: 
5
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)
Subskrybuje zawartość